Ποδοκνημική

0021-imour06Κατά βάση, οι κακώσεις στην άρθρωση της ποδοκνημικής προέρχονται από αθλητικές δραστηριότητες με κάκωση των έξω συνήθως συνδέσμων, με υψηλή παρουσία οιδήματος των μαλακών μορίων και συχνά οστικού οιδήματος.
Ανάλογα με τη σοβαρότητα του κατάγματος και της κάκωσης, διαφοροποιείται και ο χρόνος αποκατάστασης.

Αναλυτικά, αντιμετωπίζουμε:

– Κακώσεις συνδέσμων (έσω-έξω διαμέρισμα)
– Κατάγματα
– Ρήξη αχιλλείου τένοντα
– Πελματιαία απονευρωσίτιδα