Νευρολογικές Παθήσεις

0019-imour02Αντιμετωπίζονται με έμφαση στην Κινησιοθεραπεία. Βασικό κομμάτι της αποκατάστασης είναι η μέθοδος της ιδιοδεκτικότητας και του νευρομυϊκού συντονισμού. Οι αρχές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η ισορροπία και ο νευρομυϊκός συντονισμός, πάντα και με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενούς, διαμορφώνουν τόσο τη θεραπευτική παρέμβαση όσο και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας. Στις παρέσεις των περιφερικών νεύρων ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία βοηθά στην επαναλειτουργία του νεύρου, καθότι ο νευρικός ιστός είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος ιστός στις κακώσεις. Εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα επανεκπαίδευσης βάδισης και ισορροπίας καθώς και εδικές τεχνικές για την βελτίωση της αστάθειας που προκαλούν διάφορες νευρολογικές παθήσεις, όπως Parkinson, εγκεφαλικά, αστάθειες διαφόρων αιτιών, κλπ.

Αναλυτικότερα, αντιμετωπίζουμε τις ακόλουθες παθήσεις:

• Εγκεφαλικά επεισόδια
• Πάρκινσον
• Σκλήρυνση κατά πλάκας
• Πάρεση προσωπικού νεύρου
• Πολυνευροπάθεια
• Μυοπάθειες