Επανορθωτικά χειρουργεία

0018-imour01

Οι θεραπευτές της Βιοκινητικής Αποκατάστασης διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία, έχοντας αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά επανορθωτικών χειρουργείων, που αφορούν  διάφορες σωματικές περιοχές (γόνατο, ισχύο, ώμοι).

 

Ειδικά σε ότι αφορά τον ώμο, εξειδικευόμαστε τόσο στις θεραπείες όσο και στα επανορθωτικά χειρουργεία, διαθέτοντας την πείρα και την υπευθυνότητα που απαιτείται για την ορθή αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ασθενής.

 

Αναλυτικότερα, ειδικευόμαστε σε επανορθωτικά χειρουργεία:

 

 

Γόνατος Ισχίου Ώμου
 

– Πρόσθιος Χιαστός

– Μηνίσκοι

– Κατάγματα

– Αρθροπλαστικές

 

– Αρθροπλαστικές

– Κατάγματα

– Ρήξεις υπερακανθίου και έξω στροφέων

– Χειρουργεία ώμου

– Κατάγματα ώμου