Ειδικές Τεχνικές Θεραπείας

0027-kintape

  • Manual therapy
  • Mobilization therapy
  • Mackenzie therapy
  • Kinesiotaping λειτουργική περίδεση αρθρώσεων και διευκόλυνση μυών
  • Record (therapy master) system
  • Ιμάντες θεραπείας με νορβηγικό πρωτόκολλο θεραπείας
  • Trigger point therapy
  • Bach school program