Άκρα χείρα

0026-imour13• Κατάγματα Colles
• Μικροκατάγματα των δακτύλων

Η πιο συχνή επιπλοκή είναι το Sudeek Syndrome, μια αγγειοκινητική διαταραχή της περιοχής με έντονο πόνο και δυσκαμψία.