Οι φώτο που ακολουθούν αφορούν περίπτωση κατάγματος ώμου, το χρονικό διάστημα λίγο πριν τον “κορωνοϊο”.

Αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί συντηρητική προσέγγιση, εδόθησαν οδηγίες αρχικά, και με ιδιαίτερα προσεκτική κινησιοθεραπεία στον ώμο και την θωρακικη μοίρα, πετύχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην κινητικότητα του ώμου.

Σημαντική υπήρξε η συνεργασία και επιμονή της ασθενούς.