Σε σημαντικά για τον κλάδο της φυσικοθεραπείας συνέδρια συμμετείχε η ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ και το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων έδωσε δυναμικό παρόν τόσο στο 28 SECEC-ESSSE CONGRESS που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2018 στη Γενεύη της Ελβετίας, όσο και στο 3rd ATHENS SHOULDER COURSE που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 στην Αθήνα.

Και τα 2 αυτά συνέδρια είχαν ως θέμα την αποκατάσταση ώμου, πεδίο στο οποίο η ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ έχει διακριθεί.